Kjøpsvilkår

Jeg bekrefter at jeg:

  • skal begynne/går på Vg1, eller
  • ikke har gått Vg1 på en offentlig videregående skole i Troms og Finnmark, men skal begynne/går på Vg2 ved en av fylkeskommunens skoler, eller
  • skal begynne/går på forberedende kurs for minoritetsspråklige.

Jeg bekrefter at jeg skal begynne/går på offentlig videregående skole i Troms og Finnmark eller Nordborg VGS.

Jeg bekrefter at jeg kun har bestilt én datamaskin gjennom fylkeskommunens innkjøpsavtaler.
 
Jeg er innforstått med at opplysningene jeg har gitt i portalen vil brukes i behandlingen av bestillingen, herunder fylkeskommunens kontroll av bestillingen.

Jeg er innforstått med at jeg må tilbakebetale subsidiebeløpet dersom jeg:

  • ikke begynner på offentlig videregående skole, eller
  • bestiller mer enn én datamaskin, eller
  • ikke fyller vilkårene for øvrig.