Bestilling- og informasjonsportal for Elev-PC 2020/2021

Troms og Finnmark fylkeskommune har avtale med Elkjøp om levering av elev-PC til elever som begynner i VG1 på de offentlige videregående skolene i Troms og Finnmark og Nordborg VGS. Du har kun mulighet til å bestille en datamaskin gjennom fylkeskommunenes avtale.

I denne portalen vil du finne nødvendig informasjon rundt bestilling, levering, service og support.

Prisene er rabattert av Troms og Finnmark fylkeskommune, og fylkeskommunen vil kontrollere alle innkommende bestillinger. Dersom du ikke fyller vilkårene, eller bestiller flere maskiner, vil fylkeskommunen sende deg en faktura på subsidiebeløpet.

Bestillingsfrister

Bestillingsstart for skoleåret 2020/21 er 15. juni 2020


For å få PC-en levert til skolestart, 17. august 2020, må du bestille senest innen følgende datoer:

Levert til nærmeste postkontor:             11. august 2020

For mer informasjon kan du klikke på menyknappene over.