Bestilling- og informasjonsportal for Elev-PC 2021/2022

Troms og Finnmark fylkeskommune har avtale med Elkjøp om levering av elev-PC til elever som begynner i VG1 på de offentlige videregående skolene i Troms og Finnmark og Nordborg VGS. Du har kun mulighet til å bestille en datamaskin gjennom fylkeskommunenes avtale.

I denne portalen vil du finne nødvendig informasjon rundt bestilling, levering, service og support.

Prisene er rabattert av Troms og Finnmark fylkeskommune, og fylkeskommunen vil kontrollere alle innkommende bestillinger. Dersom du ikke fyller vilkårene, eller bestiller flere maskiner, vil fylkeskommunen sende deg en faktura på subsidiebeløpet.

Bestillingsfrister

På grunn av den store komponentmangelen i markedet så er dessverre årets leveranse litt forsinket. Status per i dag er at maskinene vil bli leverte ila uke 37.


Portalen var åpen for bestilling ut 17. desember 2021, men er nå stengt.

For mer informasjon kan du klikke på menyknappene over.