Bestilling- og informasjonsportal for Elev-PC 2021/2022

Troms og Finnmark fylkeskommune har avtale med Elkjøp om levering av elev-PC til elever som begynner i VG1 på de offentlige videregående skolene i Troms og Finnmark og Nordborg VGS. Du har kun mulighet til å bestille en datamaskin gjennom fylkeskommunenes avtale.

I denne portalen vil du finne nødvendig informasjon rundt bestilling, levering, service og support.

Prisene er rabattert av Troms og Finnmark fylkeskommune, og fylkeskommunen vil kontrollere alle innkommende bestillinger. Dersom du ikke fyller vilkårene, eller bestiller flere maskiner, vil fylkeskommunen sende deg en faktura på subsidiebeløpet.

Bestillingsfrister

Grunnet forsinkelser på årets leveranse, så er bestillingsstart utsatt til fredag 18. juni 2021.


For å få PC-en levert til skolestart, 23. august 2021, må du bestille senest innen følgende datoer:

Levert til nærmeste postkontor: 16. august 2021

Portalen er åpen for bestilling ut 17. desember 2021

For mer informasjon kan du klikke på menyknappene over.